De minuutplans en Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) van het Kadaster werden voor Beesel, Belfeld en Swalmen officieel vastgesteld in 1843. Samen vormen ze een belangrijke bron voor historisch en genealogisch onderzoek. Vandaag ben ik begonnen met het online plaatsen van enkele ‘nieuwe’ kaarten, te beginnen met Swalmen. Inmiddels staan de huiseigenaren uit 1843 van de omgeving van de Markt, Boutestraat, Hoogstraat, Veldpoort, Heide, Rookhuizen, Wieler, Middelhoven en Schoolberg online. Uiteraard volgen andere gebieden te zijner tijd. Tevens wordt gewerkt aan een toegang op alle kadastrale percelen uit 1843, dus ook de onbebouwde. Een gigantisch karwei dat nog even op zich laat wachten.
De reeds beschikbare Kadasterkaarten zijn voorlopig alleen bereikbaar via het toponiemengedeelte. Op termijn zal ik een inleidend artikel schrijven van waaruit de kaarten centraal toegankelijk zijn.