In de tweede helft van de 17e eeuw was de koning van Spanje, tevens hertog van Gelre, in een oorlog verwikkeld tegen Frankrijk. Om deze oorlog te bekostigen, verkocht Karel V vooral na 1650 enkele van zijn Gelderse heerlijkheden, waaronder Swalmen. Enkele documenten rond deze verkoop vind je in de kroniek onder februari 1654.
Verrassend voor mij waren afgelopen weekend enkele ongedateerde akten uit circa 1665 (zie onder 30 maart 1665) waarin deze overdracht nader wordt besproken. Schepenen en gezworenen werden met een list naar kasteel Hillenraad gelokt, onder druk gezet, zelfs dronken gevoerd. Mee genieten van de intriges die zich afspeelden rond kasteel Hillenraad? Lees het allemaal in mijn kroniek. Klik op de foto en smul mee…