In de 18e eeuw was de rechtspraak binnen Swalmen in handen van de familie Van Hoensbroeck, als eigenaren van de heerlijkheden Swalmen en Asselt. Uit de jaren 1724-1740 is een boekje bewaard waarin zij door de scholtis lieten noteren welke geldboetes waren opgelegd. Het dossier bevindt zich in het archief van Schloss Haag.

Ook dit dossier maakt vanaf deze maand deel uit van de Kroniek. Wil je zien of je voorouders voorkomen in dit register, zoek dan in de Kroniek tussen de jaren 1724 en 1740 naar inventarisnummer 4189.