Het was alweer een poosje geleden dat het toponiemengedeelte goed tegen het licht was gehouden. Met name het gedeelte over Swalmen kon worden aangevuld met nieuwe toponiemen, o.a. afkomstig uit het archief van Schloss Haag. Uiteraard werden ook weer veel afbeeldingen toegevoegd aan de beschrijvingen van de straat- en veldnamen.

De kroniek is de afgelopen maanden eveneens aangevuld met veel nieuwe gegevens uit dit archief. Er werd veel lijstmateriaal getranscribeerd (o.a. een lijst uit 1395), maar ook koopovereenkomsten, pachtcontracten, verklaringen, etc.

Een ander onderwerp waaraan werd gewerkt, was de samenstelling van de schepenbank. Lees het artikel over ‘Ambten en functies‘ voor de achtergrond van deze lijst. Ik heb de lijst vooral opgesteld ten behoeve van het onderzoek naar ongedateerde akten waarin de namen van scholtis en schepenen worden vermeld. Op deze manier is het soms mogelijk om toch aan te geven uit welke jaren een akte moet dateren.

Het werken aan mijn kroniek gaat met horten en stoten, afhankelijk van de tijd die ik er aan kan besteden. Toch gaat er zelden een week voorbij zonder dat iets wordt toegevoegd of gewijzigd. Het blijft dan ook lonen om af en toe opnieuw te zoeken op deze website. Ik wens alle bezoekers ook voor 2013 een jaar vol mooie vondsten.